Biz Kimiz?

Biyografi

Ekonomist Mücahit ATAY, 1994 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İlköğretim, orta öğretim ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladı ve Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Ekonometri Bölümü’nden mezun oldu. Bölüm programına ait derslerini Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesinde değerli eğitmenlerin eşliğinde eğitim alarak tamamladı. Lisans programını tamamlarken ekonomi, finans, yatırım, dış ticaret, e-ticaret ve girişimcilik gibi alanlarda da çeşitli eğitimler aldı. Alanındaki başarılarına yenilerini eklemeyi hedef edinen Mücahit Atay şu an gerekli çalışmalarını özveriyle sürdürmektedir.

Biz Kimiz

Yaşadığımız yüzyılda Dünyada internet kullanımı üç buçuk, dört milyar civarında insana ulaşmış durumdadır ve bununla birlikte bilginin yayılma hızı saniye de 3,5 – 4 milyar insandır.

Bahsedilen bilgi dikkate alındığında; Bu çalışma, herhangi bir devletin ancak 50 yıl boyunca ilerlediğinde ulaşabileceği bürokrasi, eğitim, adalet, harcama ve denetleme hızının süresini 5 yıla düşürmeyi başaran yazılım modülünü içerir. 2014 yılından bu yana üzerinde titizlikle çalışılan projenin hayata geçmesi için zemin görevini üstlenecek olan, mevcutta bulunan yatırım ekosisteminde, danışmanlıkta, dil eğitiminde ve ticaret alanında yenilikçi projelerin modülü oluşturulmuştur.

Bunlar şu şekildedir:

Yatırım ekosistemi;

Start-up ekosisteminde yatırımcı arayan firmaların, yatırım fonksiyonları tamamen değiştirilmiştir. Bununla birlikte gün geçtikçe sayısı artan genç girişimcilerin hayalleri ve her alandaki projeleri değerlendirerek, yatırım algısına yeni bir boyut kazandırılmıştır. Sistemde, genç girişimcilerin hedeflerine kolay yoldan ulaşılması sağlanan zemin oluşturulmuştur.

Likidite akışının hızlandırıldığı bu sistemde, bireysel emeklilik 5 yıllık bir süreye indirilmiştir. Bunun yanında, dünyaya gelen çocukların gelecek kaygısı yaşamaması ve hayatlarının garanti altına alınabilmesi adına açılabilecek olan hesapta ; 18 yıl boyunca yapılacak olan yatırımlar ve hesabın kişiye sağladığı avantajlar sayesinde, günümüz şartlarında çalışarak bile elde etmenin çok zor olduğu harcanabilir gelire ulaşılabilecektir. Böylece finansal özgürlük sağlanacaktır.

Danışmanlık :

Alanında uzman kişiyi kısa sürede toplum ile buluşturabilecek sistem içerisinde eğitimli insanların home ofis çalışarak kişisel deneyimini paylaşacağı online ortamın modülü oluşturulmuştur.

Örneğin alanında uzman kişi, bin kişiye danışmanlık verdiğinde hizmeti alan insanlar tarafından oylanabilecek ve bu başarı yüzdelik ölçütle değerlendirilip CV’ye tecrübe olarak eklenebilecektir. Bu süreç içerisinde de parasal bir kazanç sağlanabilecektir. Ayrıca bu seviyeden sonra başarılı sayılan her bireye formasyon eğitimiyle yaşam koçluğu ünvanı verilip, yetişen gençlere de daha uygun ücretlerle profesyonel danışmanlık sağlanacaktır. Her alanda faaliyet gösterecek olan firmamızda hukuk danışmanlığı da bulunacaktır.

Sosyal sınıf gözetmeksizin oluşturulan bu sistemde, doğduğu ve sahip olduğu şartlar açısından diğer insanlara görece bilgiye ve hizmete ulaşma zorluğu çeken ve bu bağlamda da şanssız olarak değerlendirilen her bireyin yararlanacağı fırsatlar, danışmanlık modülü altında değerlendirilmiştir. Ve de çalışmalar sonucunda her çocuğun bir yaşam koçu olabileceği mümkün kılınmıştır.

Makro anlamda değerlendirildiğinde ; Uluslararası platformlarda hizmet verileceği için Uluslararası Ticaret Hukukunun verdiği ayrıcalıklarla korunacak olan yatırım ekosisteminin güvenliği de var olan danışmanlık platformunda fiziksel bir temele oturtulmuştur. Bu sayede halkın yapacağı yatırımlar güven ortamında kuşkusuzca gerçekleşecektir.

Dil Eğitimi:

Farklı dilleri öğrenim süresi 3-6 ay kadar kısa bir zamanda gerçekleştirilecektir. Ancak öğrenmeyi kalıcı kılmak adına kısa zamanda maksimum faydayı amaçlamanın yanında, topluma kazandırılacak güzel ahlaklı yaşamın, bir diğer deyişle davranışa dönüşecek olan her düşünsel durumu saygıyla ifade etmenin öğrenme esnasında işlenmesiyle de ilgilenen proje, sunulan dil hizmetini sağlık başta olmak üzere birçok konuyla ilişkilendirmiştir. Bu bağlamda eğitim videoları içerisinde doğru beslenme/sağlıklı yaşam başlıkları da yer alacaktır.

Dil eğitimi alırken doğru bir yaşam sürdürülmesi ve insani değerlerin eğitime katkısı büyük oranda yansıtılacaktır. Bahsedilen eğitimde görsel, işitsel ve analitik öğrenme teknikleri teknolojik alt yapı kullanılarak oluşturulup senaryo çekimi ile tamamlanacaktır.

İlk dil eğitimi tamamladıktan sonra farklı dilleri öğrenim süresi, eğitim tekniğinin ayrıcalığı sayesinde 1-3 ayda gerçekleşecektir. Kazanılan yetkinlikler sonucunda, dünyanın herhangi bir ülkesinde danışmanlık hizmeti vermek ve alanında uzman kişiye ulaşmak da kolaylaşmış olacaktır.

Ticaret:

Yaşadığımız ülkenin iç ticaret yapısına uygun geliştirilen modül üç katmandan oluşmaktadır. İlk katman yerel üretim mekanizmasında çıkan ürünlerin sisteme işlenmesi, ikinci katman ticaret erbapların bulunacağı, üçüncü katman ise bireysel dağıtıcıların oluşturacağı bir modüldür. Üçüncü katman için ilk iki katmanın gerçekleşmesi gerekmektedir.

Sisteme işlenecek her bir ürünün fiyatı belirlenip, olası bir krizde fırsatçıların önüne geçilebilmenin yanında ürünlerin fiyatlar genel düzeyi de belirlenmiş olacaktır. Bu sayede halkın alım gücünün düzeyi ve enflasyon oranı hakkında istatistiki verileri de elde edilmiş olunacaktır.

Ülkedeki ithal ve ihraç edilen ürünlerin detaylı bilgisi de elde edilecektir. İthal odaklı ürünlerin tespiti yapılıp, yatırım mekanizmasını yönlendirip yerli üretimin arttırılması hedeflenmiştir. Uzun vadede ürünlerin arz talep dengesinde vergilendirme usulleri için talepte bulunulmasını sağlayacaktır.

Ayrıca ticaret yapmak isteyen kullanıcı, ürününü uluslararası satmak isterse sisteme ürününü girmesi yeterli olacaktır. Bütün bağlantı ve erişimin nasıl yapılacağına da sistemden kolayca ulaşarak güvenilir bir şekilde satışını sağlayabilecektir. Ticaret alanında gerçekleşecek olan faaliyetler, finansal bir destek sağlayabileceği gibi projelerde de sürdürülebilir bir kaynak oluşturacaktır.

Biz, bütün bu bahsedilen hedefler doğrultusunda projeleri hayata geçiren ve insanlığa hizmet etmek için sizlerle birlikte çalışan KİTMAN’larız.