Reklam Sözleşmesi

REKLAM SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin tarafları : İş bu Sözleşmenin tarafları Mücahit Atay gerçek kişi tarafıyla www.kitman.com.tr internet sitesi üzerinden anlaşma sağlayan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Sözleşmenin konusu :

www.kitman.com.tr internet sitesi ve youtube kanalının reklamının yapılması karşılığında site tarafından Geleceğine Yatırım Yap semineri tanıtımı ve seminer sonucunda verilecek Katılım Belgesi , Referans Belgesi ve Yatırım Belgesi adındaki pdf sertifika satışıyla ilgili indirim kodu tanınmasıdır.

Sözleşmenin kurulması :

1- Sözleşme www.kitman.com.tr üzerinden yayımlanacaktır. Karşı tarafın sözleşmeyi okudum anlıyorum butonu kullanılarak sözleşme talebi alınacak sözleşme talebi alındıktan sonra talep Mücahit Atay tarafından değerlendirildikten ( karşı tarafın sosyal medya hedef kitlesi v.s etkenler dikkate alınarak) sonra indirim kodu oluşturulduğu bildirildikten sonra sözleşme kurulmuş olacaktır.

Tarafların yükümlülüğü:

  • www.kitman.com.tr sitesi tarafından belge satışı tanıtımı yapacak olan tarafa indirim kodu tanımlanacak. Sertifika alımlarında indirim kodu kullanıldığında kullanılan indirim koduyla yapılacak her alımda 5 TL ücret reklam yapan karşı tarafa ödenecektir.
  • Reklamı yapan tarafa özel olarak kullanıcı adı ve şifresi tanınarak ne kadar indirim kodu kullanıldığı görülecektir.
  • Reklamı yapan Kupon Sorgula ekranında kaç adet kullanıldığını görebilecek ücret hesaplaması ise kullanılan kupon sayısının 5 TL ile çarpılarak elde edilmesi ile belirlenecektir.
  • İndirim kodu içeriği; %75 olarak tanımlanmış olan indirim kodları 40 günlük süre içerisinde Mücahit Atay tarafından değiştirilme yetkisine sahiptir.
  • İndirim Kodları Geçerlilik Tarihi 19/09/2020 tarihi ile 29/10/2020 tarihi aralığında geçerli olacaktır.
  • İndirim oranları ve süresinde değişiklik yapma yetkisi Mücahit Atay dadır.
  • Mücbir sebepler saklı tutularak tanımlanan indirim kodu süresi bitiminden itibaren 21 iş günü içerisinde karşı tarafa ödeme yapılacaktır.
  • Karşı tarafa indirim kodunu en az 500 adet kullanılması halinde ödeme Mücahit ATAY tarafından ödeme yapılacaktır. Bu sayının altında indirim kodu kullanılması halinde Mücahit ATAY herhangi bir ödeme yükümlülüğüne tabi tutulmayacaktır.
  • Ürün ve hizmet peşin verilmesi nedeniyle kullanıcılara satılan belge iptal/iade işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

 2- Karşı tarafça:

www.kitman.com.tr

https://www.youtube.com/channel/UCRZN26o59QEqZaf-_oO1NAw/featured

https://www.instagram.com/kitman.tr/

https://www.twitter.com/kitman_

sosyal medya hesaplarının internet sitesi ve diğer sosyal paylaşım sitesinde indirim kodu süresince görsel veya işitsel olarak tanıtımı yapılacaktır.

  • Karşı taraf kitman.com.tr sitesine site bilgileri, ad-soyad, e-posta adresi, iban ve hesap bilgileri, kişisel bilgiler v.s. bilgileri doğru vermekle yükümlüdür.

Reklam Veren, Reklamı Yayınlayan’ın, Sosyal Medya Mecraları’nda yayımlamış ve paylaşmış olduğu İçerik’in herhangi bir üçüncü kişi kurum ve/veya kuruluşun fikri mülkiyet haklarını kısmen veya tamamen ihlal etmesi, İçerik’in konusunun hukuka, ahlaka ve yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olması, İçerik’in Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılması ve yayımlanması ile Reklam Veren’in zarara uğraması halinde vuku bulan bu zarardan Reklamı Yayınlayan sorumludur. Bu durumda ayrıca sözleşmenin feshi ihtarına gerek kalmadan sözleşme kendiliğinden fesh olacaktır.

İhtilaf halinde yetkili yer : Sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda Elazığ İcra Daireleri ve Elazığ Mahkemeleri yetkilidir.